ارسال رایگان به سراسر کشور

ارسال رایگان به سراسر کشور

هزینه ارسال کالا

در حال حاضر ، فروشگاه زمان ایران جهت رفاه مصرف کنندگان محترم خود ، ارسال کالای خریداری شده 

در فروشگاه ، چه از روش اینترنتی و چه از روش تلفنی ، را به صورت رایگان ارسال می کند .

-به همین دلیل اخذ هر گونه وجه از طرف سیستم مرسوله ( پیک ) فروشگاه غیر قانونی می باشد . در صورت پرداخت هرگونه وجه از طرف مصرف کننده بابت ارسال کالا

( اگر به صورت اشتباه در فاکتور ذکر گردیده باشد یا از طرف پیک اخذ شود ) با شماره 44328588-021 ( رسیدگی به شکایات ) تـــماس حاصـــل نمایید تا وجه به شما

برگردانده شود .